Povrchová úprava KAŠÍROVÁNÍ

Kašírování je technologie, kterou se nanáší horní vrstva z jiného materiálu na podkladový materiál, a to buď suchým kašírováním, kašírováním pomocí vosků a nebo kašírováním za tepla s cílem zlepšit nebo vhodně změnit základní vlastnosti nosiče. Jinak i laminování, olepování, potahování, …

Potřebujete poradit?


info@renol.cz
 +420 724 208 779,
+420 724 175 681

PO – PÁ          5.30 – 14.00 hod.
SO – NE          ZAVŘENO

Popis technologie

Co je kašírování?

Kašírování je technologie, kterou se nanáší horní vrstva z jiného materiálu na podkladový materiál, a to buď suchým kašírováním, kašírováním pomocí vosků a nebo kašírováním za tepla s cílem zlepšit nebo vhodně změnit základní vlastnosti nosiče. K zabezpečení dobré soudržnosti obou materiálů se pro většinu aplikací používají lepidla. Tloušťka vrstvy lepidla je od setiny až po cca desetinu milimetru (kolem 5 – 100 g lepidla na 1 m2 podle způsobu  kašírování a druhu kašírovaného materiálu).

Při suchém kašírování se vrství klasické materiály (textil, papír), ale i materiály syntetické. Na plastový díl se nanese vrstva lepidla ve formě roztoku nebo disperze. Po vysušení se plastový díl tlakem spojuje s povrchovým materiálem, nejčastěji s textilií. Možný je i opačný postup. Jako kašírovací lepidla se používají roztoky latexu, polyuretanů, apod.

Technologie kašírování pomocí vosků se používá pro spojování dvou fólií z plastů, kdy se roztavené adhezivo nanáší na jednu fólii a ještě před ztuhnutím je na nanesenou vrstvu přitlačována druhá fólie. Následuje ochlazení a tento způsob nepotřebuje oproti předchozí technologii sušící tunel.

Ve stavebnictví je nejčastěji používané kašírování za tepla, kde se neuplatňují adheziva, ale využívá se termoplastičnosti alespoň jednoho materiálu. Ke kašírování za tepla se používají výrobní linky, speciálně určené pro tuto technologii. K lepení slouží reaktivní tavná polyuretanová lepidla s různou viskozitou v tuhé formě, která se zahřátím v uzavřených tavících pecích na teplotu až 140o C nanáší na štěrbinové trysky nebo válce v množství 30-70 g/m2 podle použité technologie. Povrch kašírovaného materiálu, kterými jsou nejčastěji PVC nebo Al profily, se nahřeje buď teplým vzduchem nebo sálavým teplem na teplotu od 30 do 60o C. Na profil, který kontinuálně prochází kašírovací linkou předem určenou rychlostí se postupně nanáší primer (sloužící k zesílení přídržnosti lepeného spoje a sjednocení povrchového napětí lepených částí), který se teplým vzduchem osuší a poté již následuje nanášení fólie s nataveným lepidlem na nosič. Přes soustavu přítlačných válečků je tlakem fólie celoplošně a pevně přitlačena k nosiči a postupným ochlazováním dochází k lepenému spoji. Pro dokonalý spoj je nutné dodržovat stálé teploty kolem 20oC a vzdušné vlhkosti 40-60% v krytých prostorách po dobu minimálně 24-72 hodin. Podle druhu použitých lepidel s různou viskozitou a stálosti ovzduší dochází k trvalému slepení podkladu s fólií pro jejich další použití ve výrobě. Konečné výrobky jsou podrobovány pravidelným tzv. trhovým zkouškám pro zjištění přilnavosti povrchů jednotlivých materiálů. Výhodou oproti suchému kašírování je vyšší rychlost a velmi dobrá pevnost při dlouhodobém používání.

Nejčastěji jsou takto upravované materiály používány pro výrobce plastových a hliníkových oken, stínící techniky, výrobce plotových a vratových systémů a výrobce a montážní firmy palubkového podbití říms a provětrávaných fasád.

Nejrozšířenějšími dekorativními materiály pro kašírování ve stavebnictví jsou  fólie od renomovaných výrobců RENOLIT, Hornschuch a Haogenplast. Podle způsobu použití jsou fólie rozděleny na interiérové a exteriérové. Hlavním rozdílem u těchto druhů fólií je jejich povrchová úprava, kde na rozdíl od interiérových fólií jsou exteriérové fólie opatřeny speciální akrylátovou vrstvou, která výrazně zvyšuje jejich mechanické vlastnosti (otěruschopnost, tvrdost, odolnost proti UV záření) a tím zabraňuje jejich stárnutí a případnému rozkladu povrchu této fólie. Neustálým vývojem technologie se postupně zvyšuje kvalita a nabídka dekorů  od imitací různých dřevodekorů až k současnýným módním dekorům ve stupnici RAL případně s kovovými, hliníkovými, betonovými a jiným efekty. Životnost těchto fólií se pohybuje až nad 50-ti lety. Na zakázku lze pro zájemce nechat vyrobit fólii s originálním motivem.

Vše lze objednat na jednom místě – RENOL CZ.

Výhody pro konečného uživatele:

  • Prakticky bezúdržbové povrchy
  • Stálobarevnost povrchu
  • Dlouhá životnost povrchové úpravy
  • Estetické sladění celkového vzhledu budovy (okna, dveře, rolety, vrata, ploty, brány, podbití říms, fasáda – vše ve stejném dekoru)
  • Jednoduchá montáž plotových výplní a plastových palubek – zvládne zručnější amatér
  • Stále dostupná technická podpora
  • Objednat lze v široké síti obchodních partnerů nebo na stránkách výrobce renol.cz