Obchodní podmínky

Potřebujete poradit?


info@renol.cz
 +420 724 208 779,
+420 724 175 681
(Po–Pá 7:30–16:00 hodin)

×

Všeobecné technické a dodací podmínky

 1. Výše uvedené ceny se vztahují na standardní odstíny Classic fólií. U ostatních skladových odstínů Prestige bude účtován příplatek 10%. U zakázkových fólií bude cena a termín řešena individuálně.
 2. Skladem je více jak 100 odstínů fólií.
 3. Ve výše uvedených cenách není zahrnuta doprava.
 4. Minimální účtované množství je 6 m od každého profilu
 5. K cenám NENÍ účtován poplatek za seřízení stroje (kromě speciálních druhů profilů a malometrážních zakázek).
 6. Všechny řádné objednávky musí být zpracovatelem zpracovány do 24 hodin po uzávěrce a následně potvrzeny objednatelem.
 7. Termín dodání je 5 až 10 dnů od potvrzení dodání profilů.
 8. Termín lze zkrátit na základě individuální dohody.
 9. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě objednávek objednatele a odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele. Pro přesné stanovení ceny je nutné dodat mapy profilů nebo katalogy v měřítku 1:1 nebo fyzických vzorků (odřezků) jednotlivých profilů s vyznačením části plochy pro kašírování. Pro stanovení ceny je nutné počítat s ořezem fólie na každé straně profilu min. 5mm.
 10. Ke každému objednanému druhu profilu je nutné jednorázově dodat 2 bm nájezdového profilu, který zůstane u zhotovitele pro jeho použití pro případnou další objednávku. V případě nedodání nájezdového profilu, bude z důvodů vyšších nákladů, účtován poplatek 130,- za každý druh nájezdu.
 11. Příplatek za expresní zhotovení zakázky, je 1000,- za každé seřízení.
 12. Tvar profilů určených ke kašírování musí být odsouhlasen firmou RENOL CZ, s.r.o.
 13. Barevný odstín pro kašírování musí být označen číslem dle vzorníků Renolit, Hornschuch, příp. Haogenplast, případně dle seznamu fólií zhotovitele
 14. Dodané profily musí být uloženy v přepravní paletě, nesmí být znečištěny a poškozeny. O skutečném znečištění případně jiné neshodě bude zákazník co nejdříve informován emailem včetně fotodokumentace a protokolu o neshodě. Potvrzením objednatele bude za dodatečné čištění profilů účtován poplatek 20,- Kč za každý běžný metr znečištění a termín dodání bude o přiměřenou dobu prodloužen.
 15. Na okrajích profilů je nutné počítat s možným prořezem cca 5-100 mm (dle složitosti tvaru profilu).
 16. Hliníkové a ocelové profily je nutné dodat pouze v úpravě „KOMAXIT“ dle normy GBS. Takto upravené profily je možné použít pro exteriérové i interiérové použití.
 17. Kašírování profilů je možné aplikovat pouze na profily, které jsou vyrobeny na bázi PVC nebo Al materiálu odpovídající kvality a rovinnosti povrchu a předepsaného povrchového napětí profilů (min. 38 mV/m2). NELZE kašírovat na profilech obsahující příměsi Pe, LDPe, HDPe atd.
 18. Minimální délka kašírovaného profilu je 2000 mm, maximální šířka kašírované plochy je 330 mm, maximální výška profilu 170 mm. Nutné vždy předem odsouhlasit v závislosti na složitosti profilu.
 19. U objednávek s termínem dodání do 72 hodin od dodání profilů nebo s termínem expedice do 24 hodin od kašírování, nebude dodavatelem poskytnuta záruka na přilnavost fólie k nosiči.
 20. Profily jsou použitelné k dalšímu zpracování po uplynutí 72 hodin od nakašírování.
 21. Profily musí být po tuto dobu uloženy mimo přímý sluneční svit, při teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu cca 40 – 60%. Pro zajištění 100% kvality lepených spojů, jsou skladové prostory firmy RENOL CZ vybaveny centrálním zvlhčovaním a optimální teplotní stálostí.
 22. Kašírované profily mohou být ohýbány min. za 21 dnů.
 23. Na kašírování profilů poskytujeme záruku 60 měsíců, počínaje dnem dodání objednateli. Běžné odchylky vzoru a barvy PVC fólií nejsou důvodem k reklamaci.
 24. Profily určené pro kašírování musí být dodány minimálně 2 dny před vlastním kašírováním.
 25. Součástí ceny je zabalení profilů do přepravních palet dodané objednavatelem.
 26. V případě transportu přepravní službou je cena balného řešena individuálně.
 27. Dále je třeba striktně dodržovat platných technických postupů pro výrobu a montáž barevných plastových oken a dveří danými technologickými předpisy jednotlivých výrobců profilových systémů.
 28. Reklamace se řídí, dle reklamačního řádu vydané společností RENOL CZ, s.r.o. (který je umístěn na webu www.renol.cz, v sekci ke stažení).

Platební podmínky

 • a) Platba před odvozem zboží formou zálohové faktury, nebo v hotovosti.
 • b) Při opakující se spolupráci je možná individuální dohoda.

Máte nějaký dotaz?